Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Rheumatic Diseases and Their Treatment with Anti-Rheumatic Drugs during Pregnancy

Pınar Borman 1 ,Oya Özdemir 2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.90688

Many rheumatic diseases affect women of childbearing age. It is well known that during pregnancy, some patients with inflammatory arthritis such as rheumatoid arthritis go into remission, whereas in others, pregnancy aggravates disease activity. Unfortunately, the flares of rheumatic diseases during pregnancy may result in fetal loss, intrauterine growth retardation, and premature delivery. Furthermore, during pregnancy, anti-rheumatic drugs used to control disease activity may lead to fetal complications. In this review, the effects of pregnancy on the disease and the effects of disease on the fetus are discussed first. The effects of biological and non-biological disease-modifying anti-rheumatic drugs on fertility, pregnancy, and lactation are then summarized. Physicians dealing with rheumatic diseases need to be aware of the potential adverse effects of these medications and discuss the risks and benefits of drugs during pregnancy and lactation with their patients in detail.

 


 

Turkish

 

Başlık: Gebelik Döneminde Romatizmal Hastalıklar ve Antiromatizmal İlaç Kullanımı 

 

Anahtar kelimeler: Romatizmal hastalıklar, ilaç tedavisi, gebelik, laktasyon

 

Romatizmal hastalıkların çoğu doğurganlık çağındaki kadınları etkilemektedir. Gebelik süresince romatoid artrit gibi bazı inflamatuvar artritler remisyona girerken bazı hastalarda ise gebeliğin hastalık aktivitesini arttırdığı iyi bilinmektedir. Maalesef ki, gebelik sırasında romatizmal hastalığın alevlenmesi fetusun kaydedilmesine, intrauterin gelişme geriliğine ya da prematür doğum yapılmasına yol açabilir. Ayrıca, gebelerde aktif hastalığı kontrol altına almak için antiromatizmal ilaçların kullanılması da fetal komplikasyonlara neden olabilir. Bu derlemede ilk olarak gebeliğin hastalık üzerine ve hastalığın fetus üzerine etkileri tartışılmıştır. Ardından biyolojik olan ve olmayan hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların fertilite, gebelik ve laktasyon üzerine etkileri özetlenmiştir. Romatizmal hastalıklarla uğraşan hekimlerin bu ilaçların potansiyel yan etkilerinden haberdar olması ve bu ilaçların gebelik ve emzirme döneminde kullanılması durumunda ortaya çıkacak riskleri ve yararları hastaları ile ayrıntılı olarak görüşmesi gereklidir.

Keywords : Rheumatic diseases, medication, pregnancy, lactatio