Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

inme Sonrası Hastaların Rehabilitasyonunda Transkraniyal Doppler Ultrasonografi

Iuly Treger 1 ,Haim Ring 2
1 Lovenstein Rehabilitation Hospital, Ra'anana, Israel, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, İsrail
2 Loewenstein Rehabilitation Hospital, Raanana, Israel, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, İsrail

Transkraniyal Doppler Ultrason (TKD) invaziv olmayan, ucuz ve taşınabilir bir görüntüleme modalitesi olup geniş çaplı intrakranial arterlerin kan akım hızını gösterir. TKD’nin iskemik inmelerin araştırılma ve tedavilerinde birçok avantajı vardır, ancak rehabilitasyonda kullanımı yetersizdir. İnme sonrası hasarlı hemisferde orta serebral arter (OSA) kan akım hızının normal olması rehabilitasyon sonuçlarını olumlu etkilemektedir. Hasarsız hemisferin aksine hasarlı hemisferde kan akımının artırılması olumlu sonuçlara yol açar. İnme sonrası hasarlı OSA’da kan akım hızının azalması ortostatik hipotansiyon semptomları ile sonuçlanır. Bu hastalar senkop reaksiyonları açısından yüksek risk altındadırlar ve özellikle rehabilitasyon programının başlarında supin pozisyonundan kaldırılıp tilt masasında tedavi edilirlerken dikkatli olunmalıdır. Normal sağlıklı bireylerle mukayese edildiğinde afazik inmeli hastalarda konuşma görevlerinin yapılması daha az sol hemisfer aktivasyonu ile birliktedir. Sağ OSA’da yüksek kan akım hızının, dil yeteneği açısından iyi bir prognostik faktör olduğu bulunmuştur. Konuşma görevleri esnasında arteriel kan akımının sol hemisfere kayması dil yeteneğinin yetersizliği ile birliktedir. TKD teknolojisi, inme sonrası rehabilitasyon programının monitorizasyonu, fonksiyonel prognozun belirlenmesi, beynin reorganizasyon stratejilerinin değerlendirilmesi ve yeni terapötik modalitelerin geliştirilmesinde önemli bir ilave yöntem olabilir. 

Keywords : Transkraniyal doppler ultrasonografi, iskemik inme, rehabilitasyon, fonksiyonel sondurum