Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Lomber Disk Hernili Hastalarda Ağrı Kaynağı Olarak Sakroiliak Eklem

İltekin Duman 1 ,M. Ali Taşkaynatan 2 ,Kutay Tezel 3 ,Ahmet Özgül 4 ,Arif Kenan Tan 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.79804

Amaç: Manyetik rezonans görüntüleme ile lomber disk hernisi saptanan hastalarda, sakroiliak eklem (SİE) kaynaklı ağrı için floroskopi rehberliğinde SİE kortikosteroid ve lokal enjeksiyon sonuçlarının belirlenmesi.

 

Gereç ve Yöntem: Dört haftadan uzun süre devam eden uyluğa veya alt ekstremiteye yayılan bel ağrısı olan hastalar çalışma için uygun görüldü. Bu hastalardan fizik muayene sırasında SIE’nin ağrı kaynağı olabileceği gösterilenlere, başlangıçta SİE’ye kortikosteroid ve lokal anestetik enjeksiyonu uygulandı. Hastalar enjeksiyondan bir saat ve iki hafta sonra değerlendirildi.

 

Bulgular: Altmış hasta içerisinden seçilen 14 hastaya SİE enjeksiyonu uygulandı. On iki (%20) hastada bel ağrısı kaynağı SİE’ye atfedildi. Bu hastalarda bir veya iki enjeksiyon sonrasında ağrı düzeyi %75’den fazla düştü. İki hastada ikinci enjeksiyon uygulandı.

 

Sonuç: SİE, lomber disk hernisi ile refere edilen hastalarda başlıca veya iştirak eden ağrı kaynağı olabilir. Anamnez ve fizik muayene bu olasılığı gösterdiğinde tanısal ve tedavi edici SİE kortikosteroid ve lokal anestezik enjeksiyonu ilk tedavi olarak uygulanabilir.

Keywords : Sakroiliak eklem, bel ağrısı, lomber disk hernisi,girişimsel, epidural steroid enjeksiyonu