Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar 2011 Revizyonu: Değerlendirme Formu Türkçe Çevirisi

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.03708

Omurilik yaralanmalı hastaların standart bir nörolojik değerlendirme yöntemi kullanmak iyileşme sürecini izlemek, değişik tedavi yöntemlerinin etkilerini monitörize etmek ve hastalıkla ilgilenenler için ortak bir dil oluşmak için önemlidir. Omurilik yaralanmalı hasta değerlendirilmesinde bugün için en yaygın kullanılan yöntem American Spinal Cord Association (ASIA) tarafından geliştirilen Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır. Bu makalenin amacı Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması İçin Uluslararası Standartlar 2011 revizyonundaki omurilik yaralanmalı hasta değerlendirme formunun Türkçe çevirisini tanıtmaktır. 

Keywords : Omurilik yaralanması; Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar 2011 Revizyonu; ASIA; ISCoS; Türkçe çevirisi