Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Gebelikte Ayak-Ayak Bileğinde Oluşan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu - Bir Olgu Sunumu

Hakan Tunç 1 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 2 ,Canan Çulha 3 ,Sumru Özel 3
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.09

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), otonomik disfonksiyonun ve trofik değişikliklerin eşlik ettiği bir ağrı sendromudur. KBAS yaygın görülmesine rağmen, gebelikte olduğu zaman gözden kaçabilir. Hastalığın patogenetik mekanizması halen tam anlaşılamamıştır. Gebelikte en sık tutulum yeri kalça eklemidir. Burada, gebeliğinin 3. trimesterinde ayak ve ayak bileğinde ağrı ve şişlik yakınması olan ve postpartum dönemde görüp, KBAS tanısı koyduğumuz 34 yaşındaki bayan hasta sunuldu.

Keywords : Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS), Gebelik