Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Nilay Şahin 1 ,İlknur Albayrak 2 ,Ali Yavuz Karahan 3 ,Hatice Uğurlu 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4 Selçuk Üniversites Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastalarda fizik tedavinin etkinliğini ağrı ve fonksiyonel durum açısından değerlendirmekti.

 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya bel ağrısı olan 60 hasta alındı ve randomize olarak ikiye ayrıldı. Gruplardan birine fizik tedavi modaliteleri, egzersiz ve medikal tedavi (grup 1) verilirken, diğerine sadece egzersiz ve medikal tedavi (grup 2) verildi. Tedavilerin etkinliği tedavi sonrası ağırı yönünden vizüel analog skala (VAS) ve fonksiyonel durum yönünden de Oswestry Disabilite indeksi (OD‹) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Tedaviden sonra her iki grupta da VAS ve ODİ açısından anlamlı iyileşmeler elde edildi. iki grup arasında ise tedavi sonrası grup 1’ de grup 2’ ye göre VAS skoru ve ODİ’ de anlamlı değişiklikler gözlendi.

 

Sonuç: Kronik bel ağrısı tedavisinde medikal ve egzersiz tedavisi yanında fizik tedavi uygulamalarına da yer verilmelidir.

Keywords : Bel ağrısı, fizik tedavi modaliteleri, medikal tedavi