Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Tedavi Edici Ultrasonun Etkin Kullanımında Kalibrasyon Çalışmalarının Önemi

Hakan Tuna 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne DOI : 10.4274/tftr.57.19

Tedavi edici ultrason kullanılan en yaygın elektrofizyolojik ajandır. Kullanıcılar genellikle ultrasonik üretecin teknolojik ayrıntılarının farkında değildir ve onlardan ekipmanlarını test etmek için karmaşık fiziksel ölçümleri uygulamaları da istenemez. Sıklıkla cihazın performansını kontrol etmenin tek yolu piezoelektrik probun yüzeyine konulan yağ ya da suyun izlenmesidir. Eğer kabarcıklanma izlenirse cihaz doğru çalışıyor kabul edilir. Tedavi edici ultrason çıktılarını kontrol eden bir çok çalışmada çoğu cihazın gerçek ultrasonik çıktıları ile cihazda izlenen değerler arasında uyumsuzluk olduğu ortaya konmuştur. Uluslararası güvenlik standartları ultrason tedavi ekipmanları için akustik yoğunlukta %30’un altında sapma sınırlaması önermektedir. Ultrason cihaz kalibrasyonunun geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Doğru kalibrasyon hastaların daha uygun dozda ve güvenli tedavi almalarını sağlar. Bu derleme cihaz hataları ve düzenli kalibrasyon potansiyellerinin farkında olmaları konusunda kullanıcılara ışık tutacaktır. Kullanıcılar eğitim süreçleri içerisinde sistematik bir yaklaşımla ultrason cihazlarının spesifik değişkenleri konusunda daha iyi bilgilendirilebilir. 

Keywords : Tedavi edici ultrason, kalibrasyon, fizik tedavi ajan›