Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

RS3PE: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Meltem Alkan Melikoğlu 1 ,Mehmet Melikoğlu 2
1 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2 Erzurum Regional Education and Research Hospital, Department of Dermatology, Health Ministry, Erzurum, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.06025

Tekrarlayıcı, seronegatif, simetrik, gode bırakan ödemle giden sinovit (RS3PE) sendromu, el ve ayak dorsumunda pitting ödemin eşlik ettiği distal ekstremitelerin simetrik tenosinoviti ile karakterize bir sendromdur. Elli yaş üstü hastalarda akut bir başlangıç ile ortaya çıkmaktadır. Geriatrik hastalarda görülen diğer romatolojik hastalıkların benzer klinik özellikleri nedeniyle, ayırıcı tanısı önem arz etmektedir. Çoğu olguda izlenen düşük doz kortikosteroidlere dramatik yanıt ve iyi prognozuna karşın, RS3PE ve malignensiler arasındaki ilişkiyi doğrulayan çeşitli veriler de bulunmaktadır. Bu makalede, RS3PE sendromu sergileyen bir olguyla, bu kliniğiyle ve ayırıcı tanısına dikkat çekmeyi amaçladık.

Keywords : RS3PE, ayırıcı tanı