Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Spinal Aksesuar Sinir Felci: Dört Atipik Hastanın Değerlendirilmesi

Duygu Kurtuluş 1 ,Cengiz Bahadır 2 ,Sena Topatan 1
1 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
DOI : 10.4274/tftr.14632

Spinal aksesuar sinir felci genellikle posterior servikal lenf nodu eksizyonu sırasında iatrojenik olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok farklı etiyolojiler tanımlanmıştır. Travma, iatrojenik olmayan aksesuar sinir felçlerinin en sık sebebidir. Bazen de felcin nedeni belirlenemeyebilir. Bu çalışmada, trapez kası disfonksiyonu olan dört atipik izole aksesuar sinir felci olgusu sunulmaktadır. Bir olguda, aksesuar sinir felci göğüs küçültme ve abdominoplasti operasyonundan sonra ortaya çıkmıştı (Olgu 1). Bir olgu ise ağır kaldırmaya bağlı gerilme yaralanmasıydı (Olgu 2). Bir hastada ise net bir sebep ortaya konamadı (Olgu 3). On iki yaşında bir kız çocuğunda ise aksesuar sinir felci, ağır sırt çantasına bağlı olarak ortaya çıkmıştı (Olgu 4). Üç hastada trapez kasının her üç segmenti de etkilenmişken bir hastada sadece üst segment etkilenmişti. Hastalar klinik ve elektrofizyolojik olarak 24-30 ay süresince izlendiler. Birinci ve 2. olgular altı ay içinde tam düzelme gösterirken 3 ve 4. olgular kısmi düzelme gösterdi. Burada, olguların klinik benzerlikleri, farklılıkları ve ayrıca nörofizyolojik özellikleri tartışılmıştır. Uzun süreli takip bulgularımız, aksesuar sinir felcinin mekanizmasını ve doğal seyrini daha iyi anlamamıza yardım edebilecektir. 

Keywords : Aksesuar sinir felci, trapez kası, gerilme yaralanması,sinir iletimi, nöropatik ağrı