Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Geriatrik Hastalarda Yasam Kalitesi

Gülseren Akyüz 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Tüm dünyada ortalama yaşam süresi dramatik olarak artmaktadır. Yaşlı nüfusun artması önemli sağlık ve sosyoekonomik sorunlara neden olmaktadır. Hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlayan iki model mevcuttur. Birincisi biyomedikal model, diğeri ise yaşam kalitesi modelidir ve tek nedenli süreçlerde etkilidir. Ancak yaşlılıkta özürlülük genellikle çok sebeplidir. Diğer taraftan yaşam kalitesi modelinde ise işlev ve iyi olma hali üzerinde odaklanılır. Kompleks davranışları, sosyal bilimler, psikoloji ve ekonomiyi de kullanarak açıklamaya çalışır. Optimal sağlık hizmetlerinin verilmesinde yaşam kalitesi kavramı köşe taşlarından bir tanesidir ve rehabilitasyon alanında yaşam kalitesi ölçümlerinin önemi giderek artacaktır. Yaşam süresinin uzaması elbette önemli bir hedeftir ancak daha önemlisi ileri yaşlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilmesidir. Yaşlılar için üretken ve sağlıklı bir yaşam oluşturulması sağlık çalışanları için temel hedef olmalıdır ve bu konuda yapacağımız çok şey vardır.  

Keywords : Yaşlı, yaşam kalitesi