Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmasında Spastisite ve Ağrıda İnvazif Tedaviler

Sabri Aydın 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.s102

Spinal hasara sekonder gelişen spastisite fonksiyon kaybına, kendine bakımın zorlaşmasına yol açabildiği gibi zayıf vücut şekline ve huzursuzluğa da neden olabilir. Spastisite ve ağrının tedavisi, oral ve enjektabl ilaçlar, cerrahi müdahale ve fizik tedavi yöntemlerini içeren bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Santral hareket bozukluklarının nörolojik etkilerinin cerrahi tedavisi içerisinde selektif dorsal rizotomi, intratekal baklofen pompası yerleştirilmesi ve derin beyin stimülasyonu bulunur. Hastanın ihtiyacına göre daha çok fayda sağlanabilmesi için bu yöntemler kombine edilebilmektedir. Bu makale, her yöntem ve bu yöntemleri destekleyen araştırma bulguları hakkında derleme sağlamaktadır. 

Keywords : Spastisite, ağrı, medulla spinalis yaralanması, cerrahi tedavi