Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalar›nda Alt Ekstremite Ortezleri

Yaşar Tatar 1
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Cihaz sistemleri yürümenin yanı sıra, kemik dansitesi, idrar boşaltımı, böbrek fonksiyonları ve solunum mekanizmaları üzerinde olumlu tesir eder; spastisite, kontraktür gelişimini engeller ve psikolojik açıdan da fayda sağlarlar. Yürüme özellikle paraplejiklerde kaybedilen en önemli işlevdir. Özellikle üst ekstremitesi sağlam olan paraplejikler yürümek isterler ve ortez kullanarak bu istekleri gerçekleştirilebilir. Tetraplejikler de yürümeyi isterler, fakat bu her zaman gerçekçi olmayabilir. Medulla spinalis yaralanması (MSY) olanlarda ortez seçiminde birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Bunlar; yaralanmanın tipi ve seviyesi, eklem hareket açıklıkları, mesleği, rekreasyonal amaçları, motivasyon durumu, genel sağlık durumu ve geriye kalan kas kuvvetleridir. Bunlardan yaralanma tipi ve seviyesi kadar geriye kalan kasların kuvveti de yürüme yardımı ve ortez tipini belirleyen temel unsurlardır. Ayak bileği-ayak ortezi, diz-ayak bileği-ayak ortezi, resiprokal yürüme ortezi ve kalçadan yönlendirilen ortez MSY sonrasında yeniden yürümenin sağlanmasında en sık kullanılan ortezlerdir. Bu makalede MSY olan hastalarda ortez seçim ve kullanım prensipleri, yaralanma seviyesi ile ortez tipi ilişkisi ve bu hastalarda sık kullanılan bazı ortezlerin özellikleri anlatılacaktır. 

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, alt ekstremite ortezi