Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılara Yönelik Genel Fizik Tedavi Uygulamaları

Rezzan Günaydın 1
1 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Fiziksel ajanlar dokularda terapötik yanıt oluşturmak amacı ile kullanılan yöntemlerdir. Klinik pratikte en sık kullanılan yöntemler sıcak, kriyoterapi ve elektroterapidir. Özellikle yaşlılarda ağrı ve disfonksiyonun farmakolojik tedavisi bazı dezavantajlara sahiptir.  Bu nedenle geriatrik hastalarda fizik tedavi ajanları gibi farmakolojik olmayan yaklaşımlar da tedavi protokolünde yer almalıdır. Bu derlemenin amacı yaşlı kişilerde fiziksel ajanların kullanımı ile ilgili kanıtları tartışmak ve yaşlılarda bu yöntemlerin kullanımı için önerilerde bulunmaktır. 

Keywords : Yaşlı, fizik tedavi