Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Romatizmal Hastalıklarda Oksidatif Stresin Rolü

Salih Özgöçmen 1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilimdalı, Kayseri, Türkiye

Reaktif oksijen bileşikleri ve serbest radikaller vücutta bir çok fizyolojik veya patolojik süreçte rol almaktadırlar. Enflamatuvar kaskatta ve romatizmal hastalıkların patofizyolojisinde önemli roller oynadığına dair veriler gittikçe artmaktadır. Bu kısa derlemede oksidatif stres mekanizmalarına kısaca değinilmiş ve romatizmal hastalıkların patofizyolojisindeki rolü konusunda gelişmeler özetlenmiştir. 

Keywords : Serbest radikal, oksidatif stres, romatizmal hastalıklar