Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Lumbopelvik Stabilizasyon Egzersiz Eğitiminin Etkinliği

Zeynep Güven 1 ,İpek Marangozoğlu 2 ,O. Hakan Gündüz 2
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Kronik bel ağrısı olguların büyük çoğunluğunda mekanik nedenlerden kaynaklanır. Son yıllarda bel bölgesindeki izole kas gruplarını güçlendirmeye yönelik programlardan çok kas kontrolunu artırmayı hedefleyen egzersiz programları tercih edilmektedir. Bu çalışmada mekanik nedenlere bağlı kronik bel ağrılı hastalarda lumbopelvik stabilizasyon egzersizleri ile konvansiyonel abdominal ve bel kaslarını kuvvetlendirici egzersizlerin etkinlikleri karşılaştırıldı. Kronik mekanik bel ağrılı 30 hasta çalışmaya alındı ve iki gruba randomize edildi. Çalışma grubundaki hastalar 8 hafta boyunca lumbopelvik stabilizasyon egzersizleri yaptılar. Kontrol grubu ise aynı süre boyunca abdominal ve bel kaslarına yönelik izometrik-izotonik egzersizleri içeren konvansiyonel bir program izledi. Her iki gruptaki hastalara aynı yüzeyel, derin ısı ve analjezik akım modaliteleri uygulandı. Klinik etkinlik değerlendirmeleri çalışma başında, 2, 4, 6 ve 8. haftalarda izometrik stabilite testi, görsel anolog skala (VAS), manuel kas testi, hareket açıklığı ölçümleri, Rolland-Morris fonksiyonel aktivite değerlendirme testi, Oswestry dizabilite değerlendirme testi ölçümleri ile yapıldı. Her iki grupta izometrik stabilite testi, hareket açıklığı ve manuel kas testinde anlamlı ilerleme kaydedildi, fakat gruplar arası farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sekiz haftalık tedavi sonunda çalışma grubunun VAS, Oswestry ve Roland Morris skorları kontrol grubuna göre daha iyi bulundu. Her iki egzersiz yöntemi de kronik mekanik bel ağrılı hastalarda etkin idi. Fakat, lumbopelvik stabilizasyon egzersizleri ağrı ve fonksiyonel parametreler açısından daha yararlı bulundu.

Keywords : Bel ağrısı, kronik bel ağrısı, mekanik bel ağrısı, egzersiz, lumbopelvik stabilizasyon egzersizleri, fizik tedavi.