Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Romatizmal Hastalıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Fonksiyonel El Göstergeleri

Mehmet Tuncay Duruöz 1 ,Ayşegül Ketenci 2
1 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Romatizmal hastalıklarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesinde birçok gösterge kullanılmaktadır. Bunların çoğu tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Birçoğunun geçerlilik çalışması yapılmamıştır ve klinikte kullanım pratik değildir. Bu testler aynı parametreleri kullanmazlar, bir kısmı genellikle fonksiyonel bozukluğun iki ana değişkeni olan hareket ve kuvveti ölçerken, diğer bir kısım gösterge hastaların günlük yaşam aktivitelerini sorğulayarak fonksiyonel yetersizliği ölçmektedir. Fonksiyonel handikapı değerlendiren bir gösterge geliştirmek çok daha zordur çünkü hastaların kişisel mesleki v essoyal ihtiyaçları handikapı belirlemektedir. Sadece bir el göstergesi fonksiyonel handikapı ve aynı zamanda fonksiyonel yetersizliği ölçmektedir. Her romatizmal hastalık için spesifik, pratik ve geçerli fonksiyonel yetersizlik ve fonksiyonel handikap göstergesinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Gösterge geliştirilirken, belirli kurallara sıkı şkeilde uymak gerekir ve aynı zamanda gösterge hem bilimsel hem de rutin muayenelerde kolayca uygulanabilecek pratiklikte olmalıdır

Keywords : Fonksiyonel yetersizlik, fonksiyonel bozukluk, el, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel değerlendirme.