Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Bel Ağrılı Olgularda Fonksiyonel Kısıtlılık ile Sonuç İlişkisinin Değerlendirilmesi

Erkan Kozanoğlu 1 ,Atilla Demirkeser 2 ,Tunay Sarpel 2 ,Rengin Güzel 3 ,Kamil Göncü 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana

Bel ağrılı hasta çalışmalarında, konservatif veya cerrahi tedavi etkinliğini değerlendiren objektif ölçüm yöntemlerininkısıtlı olması sonuçları etkilemektedir. Kronik bel ağrılı popülasyonda fonksiyonel kısıtlılığın değerlendirilmesi için geliştirilen Oswestry sakatlık skoru v Bel ağrısı sonuç skoru günümüzde sık kullanılan sonuç göstergelerindendir.
Bu çalışmada, kronik bel ağrılı hastalarda bu iki skorun karşılaştırılması ve fonksiyonelkısıtlılıkla ilişkili bireysel faktörlerin etkisini değerlendirmek amaçlandı. Kronik bel ağrılı 60 hastanın (48 kadın, 12 erkek) ağrı, çalışma durumu, spinal mobilite ve sakatlık skorları değerlendirildi.
Bel ağrısı sonuç skoru ile Oswestry sakatlık skoru arasında anlamlı ilişki saptandı. Ayrıc asakatlık skorları ile ağrı çalışma durumu ve spinal mobilite arasında yüksek korelasyon belirlendi.
Oswestry sakatlık skoru ve Bel ağrısı sonuç skorunun fonksiyonel kısıtlılığı değerlendirmede ve prognostik faktörlerin tanımlanmasında faydalı olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Bel ağrısı, Oswestry sakatlık skoru, Bel ağrısı sonuç skoru