Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Sakroiliiti Taklit Eden Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu

Şeniz Akçay Yalbuzdağ 1 ,Asiye Mukaddes Erol 1 ,Canan Çelik 1 ,Ayşe Banu Sarifakioğlu 2 ,Banu Karabulut 3
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bursa, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
5 Burtom Radiology Screening Center, Bursa, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.56254

Kas iskelet sistemi sendromları neoplastik hastalıklarla ilişkili olabilir. Bu yazıda, kliniğimizde sakroiliit tanısı alan ve takiplerde Hodgkin lenfoma tanısı koyduğumuz olguyu tanımladık. Sakroiliit tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile de doğrulansa dahi sakroiliitle ilişkili olabilecek malignite tanısı gecikebilir ve bu durum klinik bir karışıklığa yol açabilir.  Amacımız literatürü gözden geçirerek, malignite varlığında sakroiliak eklem tutulumun olası mekanizmasını tartışmaktır.  

Keywords : Sakroiliit, Hodgkin lenfoma, bel ağrısı