Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Gebelik Sonrası Bel Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Subklinik Çölyak Hastalığı Olgusu

Süleyman Baldane 1 ,Süleyman İpekçi 1 ,Fatih Şahin 2 ,Emine Gül Baldane 3 ,Pınar Karabağlı 4 ,Levent Kebapcılar 1
1 Department of Endocrinology and Metabolism, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2 Department of Internal Medicine, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3 Clinic of Neurology, Konya Meram Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4 Department of Pathology, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.95666

Otuz beş yaşında kadın hasta şiddetli bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta beş ay önce doğum yapmıştı, halen bebeğini emziriyordu ve doğum sonrası başlayan bel ağrısı şikayeti giderek artan şekilde devam etmekteydi. Laboratuvar sonuçlarında anemi, hipokalsemi, ciddi vitamin D eksikliği ve alkalen fosfataz (ALP) ve parathormon (PTH) seviyesinde artış izlendi. Hastanın dual enerji x-ray absorbsiyometri (DXA) sonucunda lomber vertebra T ve Z skoru sırasıyla -5,1 ve -4,4 olarak ölçüldü. Malabsorbsiyon nedenine yönelik çalışılan çölyak hastalığı (ÇH) serolojik testleri pozitif bulundu. Duedonal biyopsi histopatolojik incelemesi ÇH ile uyumlu geldi. Gastrointestinal sistem yakınması olmayan hastaya mevcut bulgularla subklinik ÇH tanısı ve malabsorbsiyon sonucu gelişen ciddi vitamin D eksikliğine bağlı osteoporoz tanısı konuldu. D vitamini tedavisinin altıncı ayında hiçbir şikayeti kalmayan hastanın lomber vertebra T ve Z skorlarının sırasıyla -0,7 ve -0,2 düzeyine gerilediği görüldü.

Keywords : Kemik mineral dansitesi, çölyak hastalığı, osteoporoz, gebelik