Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

75 Yaşındaki Bir Hastada Bel Ağrısı Nedeni: Renal Hücreli Karsinom ve Lomber Radikülopati Birlikteliği

Esra Erkol İnal 1 ,Mahmut Yener 2 ,Azize Çetintürk 1 ,Salih İnal 3 ,Alim Koşar 4 ,Serpil Savaş 5
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Department of Nephrology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
3 Department of Urology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.32033

Renal hücreli karsinom (RHK), böbreğin en sık görülen kanseridir. Biz burada, hastaneye belden her iki bacağa vuran ağrı şikayeti ile başvuran 75 yaşında bir kadın hastadan bahsedeceğiz. Lomber manyetik rezonans görüntülemesi ‘L1-2 seviyesinde sol parasantral disk protrüzyonu, L4-5 seviyesinde sol parasantral foraminal disk protrüzyonu, L3-4 ve L5-S1 seviyelerinde nöral foramenlerde bilateral daralma ile birlikte diffüz anüler bulging mevcuttur.’ şeklinde raporlandıktan sonra lomber radikülopati teşhisi ile fizik tedavi başladık. Takibinde devam eden hafif derecede kreatinin yüksekliği nedeniyle renal ultrasonografi yapıldı. Ultrasonografide renal kitle görülen hastaya nihayetinde non metastazik RHK teşhisi konuldu. Radikal nefrektomi sonrasında hastanın ağrıları büyük oranda geriledi.   

Keywords : Renal hücreli kanser, bel ağrısı, radikülopati, fizik tedavi