Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise Prescription in Chronic Low Back Pai

Tülay Erçalık 1 ,Osman Hakan Gündüz 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.73659

Chronic low back pain is a health problem that causes serious clinical, social, and economic losses and affects the majority of the world’s population. Chronic low back pain is one of the most common causes of disability affecting social life and the work environment. In the treatment of low back pain, there are pharmacological therapy, physical therapy, invasive methods, and exercises. Low back pain that lasts less than 6 weeks is defined as ‘acute;’ low back pain between 6-12 weeks is ‘subacute’ and ‘chronic’ when it is more than 12 weeks. While patient education and being active are recommended in acute low back pain, no specific exercise is recommended in the guidelines. Treatment approaches in subacute and chronic low back pain are similar, too, and in the treatment, specific types of exercises, such as core stabilization exercises and McKenzie exercises, are indicated as effective. No matter what type of exercise is given, its effectiveness depends on the person himself, the treatment, and person’s desire to be healthy. The efficacy of exercise could be increased with supervision of exercise, motivation-enhancing behavior therapy, and exercise selection that is suitable with the individual’s talents and skills.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kronik Bel Ağrısında Egzersiz Reçeteleme

 

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, konservatif tedavi, egzersiz

 

Kronik bel ağrısı; ciddi klinik, sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan, dünya nüfusunun çoğunluğunu etkileyen bir sağlık sorunudur. Kronik bel ağrısı, sosyal hayatı ve iş hayatını etkilemesi ile dizabilitenin en yaygın nedenlerinden biridir. Tedavisinde farmakolojik tedavi, fizik tedavi modaliteleri, girişimsel yöntemler ve egzersizler bulunmaktadır. Altı haftadan kısa süreli bel ağrısı akut, 6 ile 12 hafta arası subakut, 12 haftadan uzun süreli olduğunda kronik bel ağrısı olarak tanımlanır. Akut bel ağrısında hasta eğitimi, aktif kalmak gibi yaklaşımlar kabul görürken, spesifik olarak herhangi bir egzersiz kılavuzlarda önerilmemektedir. Subakut ve kronik bel ağrısında ise tedavi yaklaşımları benzer olup, kor stabilizasyon egzersizleri, McKenzie egzersizleri gibi özel egzersiz tipleri tedavide etkin olarak belirtilmektedir. Uygulanan egzersiz programı hangi egzersiz türü olursa olsun, etkinliği kişiye ve verilen tedaviye, kişinin sağlıklı olma isteğine bağlıdır. Egzersizi denetleyen kişinin olmasıyla, motivasyon arttırıcı davranış tedavileri ve kişinin yetenek ve becerilerine uygun egzersiz seçimi ile etkinlik arttırılabilir.

Keywords : Low back pain, conservative treatment, exercise