Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Kronik Bel Ağrısında Egzersiz Reçeteleme

Tülay Erçalık 1 ,Osman Hakan Gündüz 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.73659

Kronik bel ağrısı; ciddi klinik, sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan, dünya nüfusunun çoğunluğunu etkileyen bir sağlık sorunudur. Kronik bel ağrısı, sosyal hayatı ve iş hayatını etkilemesi ile dizabilitenin en yaygın nedenlerinden biridir. Tedavisinde farmakolojik tedavi, fizik tedavi modaliteleri, girişimsel yöntemler ve egzersizler bulunmaktadır. Altı haftadan kısa süreli bel ağrısı akut, 6 ile 12 hafta arası subakut, 12 haftadan uzun süreli olduğunda kronik bel ağrısı olarak tanımlanır. Akut bel ağrısında hasta eğitimi, aktif kalmak gibi yaklaşımlar kabul görürken, spesifik olarak herhangi bir egzersiz kılavuzlarda önerilmemektedir. Subakut ve kronik bel ağrısında ise tedavi yaklaşımları benzer olup, kor stabilizasyon egzersizleri, McKenzie egzersizleri gibi özel egzersiz tipleri tedavide etkin olarak belirtilmektedir. Uygulanan egzersiz programı hangi egzersiz türü olursa olsun, etkinliği kişiye ve verilen tedaviye, kişinin sağlıklı olma isteğine bağlıdır. Egzersizi denetleyen kişinin olmasıyla, motivasyon arttırıcı davranış tedavileri ve kişinin yetenek ve becerilerine uygun egzersiz seçimi ile etkinlik arttırılabilir.

Keywords : Bel ağrısı, konservatif tedavi, egzersiz